FOU NYTT från FoU Välfärd Värmland nr 2, 2016

I nyhetsbrevet från FoU Välfärd Värmland kan du den här gången läsa om följande:

  • Ny ordförande och ledamot i FoU Välfärd Värmlands styrelse
  • Våld mot barn - avvägningar i barnavårdsärenden
  • Seminarieserie för kommunpersonal i frågor som rör migration och flyktingskap
  • Utbildning för personal och enhetschefer på HVB-boende för ensamkommande barn/ungdomar
  • Nytt projekt: kundnöjdhetsmätning E-hälsa
  • Värmländsk kartläggning gällande sysselsättning för personer med neuropsykiatriska diagnoser - den så kallade nya målgruppen inom LSS
  • Inspirationskonferens LSS 2016
Läs hela nyhetsbrevet här
Publicerad 2016-06-07

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord