Gratis app för fallprevention och sex nya poddavsnitt. Det är ett par av nyheterna i FoU i Sörmlands senaste nyhetsbrev.

Detta kan du också läsa om i deras senaste nyhetsbrev:

  • Ny forskningsledare på gång
  • Välfärdsteknik: En blogg om välfärdsteknik och digitalisering
  • Fallpreventionsveckan, vecka 40
  • Anhörigveckan, vecka 41
  • Nytt nationellt nätverk för regional samverkan för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
  • Palliativa rådets utbildningsdagar
  • FoU-podden: Sex nya asnitt om Judo som fallförebyggande träning, samverkan kring tjänstedesign, Evidensbaserad praktik, våld i nära relation/RSS-kvinnofrid respektive välfärdsteknik för äldre. 
  • Forskningspersoner sökes!
Läs FoU i Sörmands nyhetsbrev
Publicerad 2019-09-20

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord