Hemmet viktigare efter pensionen! Läs mer i Stiftelsen Äldrecentrums nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet från Stiftelsen Äldrecentrum kan du även läsa om följande:

  • Uppmärksamma, fråga och agera - grundkurs om våld mot äldre i nära relationer
  • Nytt nummer av tidningen Äldre i Centrum: Vad hindrar en äldreomsorgsförsäkring? Sorg, död och andra livsviktiga saker. Så används biomarkörer för Alzheimers sjukdom m m.
  • Det goda åldrandet - en utopi 
  • Bokrea: Reflektionsboken
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2019-04-04

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord