Information från Socialstyrelsen: Juridiska aspekter på systematisk uppföljning i socialtjänsten och EU:s dataskyddsförordning

Socialstyrelsen har utarbetat ett informationsblad om vissa juridiska aspekter på systematisk uppföljning i socialtjänsten och EU:s dataskyddsförordning:

Informationsblad om vissa juridiska aspekter på systematisk uppföljning i socialtjänsten och EU:s dataskyddsförordning

Publicerad 2019-03-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord