Jönköpings län: Gemensam psykiatriutbildning för kommuner och region

Kommunerna i Jönköpings län och psykiatrin inom regionens hälso- och sjukvård har nu gemensamt skaffat utbildningsprogram Psyk E-bas. Det riktar sig i första hand till baspersonal.

Utvecklingen i samhället leder hela tiden till större krav på kvalitet, vilket medför att nya kunskapsbehov i offentlig verksamhet uppstår. För att skapa förutsättningar till utveckling har regeringen riktat stimulansmedel för att stödja kommuner och regional hälso- och sjukvård i arbetet med kompetensutveckling inom psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Fokus på baspersonal

Kompetensförstärkningen ska ske med fokus på baspersonal dvs. yrkeskategorier som skötare, vårdare, undersköterskor, boendestödjare, personal inom rehabilitering och sysselsättning, behandlingsassistenter.

Socialstyrelsen menar att det finns ett behov av en reguljär grundutbildning för personal som arbetar med personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Dessutom måste kommuner och landsting fortsätta att utveckla sitt samarbete för att få en samordnad och kontinuerlig fortbildning.

Ett konkret samarbete i Jönköpings län

Kommunerna i Jönköpings län och psykiatrin inom regionens hälso- och sjukvård har nu gemensamt skaffat utbildningsprogram Psyk E-bas. Det riktar sig i första hand till baspersonal som kommer i kontakt med psykisk ohälsa. Utbildningsformen ger flexibilitet och kan hållas på den egna arbetsplatsen.

Utbildningsprogrammet består av 18 filmade föreläsningar med faktablad och är i huvudsak tänkt att genomföras i studiecirkelform. Utbildningen är framtagen av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet och är godkänd av Socialstyrelsen. Programmet har även granskats av flera brukarorganisationer.

Jönköpingsmodellen väcker uppmärksamhet

Den ursprungliga tanken var att använda utbildningen i kommunernas socialpsykiatri samt landstingens psykiatriska öppen- och slutenvård. I nuläget har programmet spridits vidare, även inom länets primärvård. Programmets användning skiljer sig från övriga landet, vilket har uppmärksammats i tidskriften Dagens Medicin.

Läs mer på FoUrum social välfärds webbplats.

 

Publicerad 2015-11-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord