Kultur - inte bara roligt utan också viktigt! Läs mer i NestorNytt!

Fler rubriker i NestorNytt, som ges ut av Nestor FoU-center:

  • Chefer i äldreomsorgen utbildas i systematiskt kvalitetsarbete
  • Nestor och tre FoU-kusiner jobbar ihop kring psykisk ohälsa
  • Demofilm om "Våga fråga" webbutbildning
  • Presentationsfilm om Nestors publikation om äldre och alkohol
  • Smakprov på webbutbildning för nya biståndshandläggare
  • Sjuksköterskor lär mer om hur undernäring kan behandlas
  • Igång på Södertörn - möta upp nya lagen om samverkan
Läs NestorNytt
Publicerad 2018-03-29

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord