Ladda ner: LOKE boken – En handbok för lokal uppföljning enligt LOKE-modellen

LOKE - LOKal Evidens är en modell för systematisk uppföljning av insatser inom socialtjänstens olika områden. Modellen, som urspungligen utvecklats i Umeå kommun, har fått nationell spridning och används brett som grund för kommuners verksamhetsutveckling.

FoU Välfärd Region Västerbotten lanserar nu i samarbete med Umeå Kommun en handbok för LOKE-modellen. Författare till boken är forskningsledare Jan Hjelte, FoU Välfärd Region Västerbotten.

 

Boken finns tillgänglig både tryckt och digitalt via FoU Välfärd Region Västerbottens webbplats.

Publicerad 2018-02-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord