Möter du föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i ditt jobb? Då kanske föräldrautbildningsprogrammet PYC är något för dig!

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Syftet med detta föräldrastöd är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.

PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien, och sammanställt utifrån mångårig forskning. Det är det enda svenska utbildningsprogram som är anpassat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldrastöd.

Under 2017 erbjuds grundutbildningen i PYC på tre orter i Sverige: Göteborg, Motala och Uppsala. 

Obs! Sista anmälningsdag till utbildningarna i Göteborg och Motala är den 8 december.

Läs mer om PYC

Publicerad 2016-11-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord