Protokoll från Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 2 november 2015

Följande frågor behandlades vid mötet:

  • Information om Kunskapsguiden och evidensbaserad praktik, Peter Lindqvist, Socialstyrelsen
  • Akademiska socialkontor. Professor Verner Denvall och doktorand Mikael Skillmark Linnéuniversitetet
  • Presentation av gamla och nya styrelsemedlemmar. Vilka frågor är aktuella inom våra respektive verksamheter (och i övriga FoU-världen)?
  • Inval av ny medlem i föreningen: FoUrum, region Jönköping
  • Planering av dialogkonferens den 15 februari 2016
  • Information om nästa års FoU-konferens

 

Läs protokollet

Publicerad 2015-11-19

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord