Protokoll från Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 26 september 2016

Följande punkter fanns på dagordningen:

  • Eva‐Marie Rigné, Forsknings‐ och utvecklingssamordnare vid SKL berättade om aktuella frågor inom SKL
  • FoU Välfärds konferenser
  • Hemsidan val av representanter till arbetsgrupp
  • Digital mötesplats – kan vi stimulera användandet?
  • NSK‐S val av representanter
  • Dialogseminarium den 6 februari
  • Gemensam konferens med SSR (”Organisation, profession och det sociala arbetet i en reviderad socialtjänstlag”.)
Styrelsens protokoll finns här.
Publicerad 2016-10-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord