Protokoll från Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 27 januari 2017

Följande frågor behandlades på styrelsemötet:

  • Arbetsgrupp för översyn av föreningens webbplats
  • Planering av dialogkonferensen
  • Information från SKL: omorganisation, idéforum, SKL stöd till huvudmannagruppen, NSK-S, modell för samverkan för långsiktig kunskapsutveckling, forskningsproppen
  • Vilka kan och vill föreningen samarbeta med?
  • Konferens 15 februari: Fira framgångarna med EBP
  • Nätverket "Research in Practice"
Protokollet hittar du här.
Publicerad 2017-02-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord