Remiss av SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Föreningen FoU Välfärds styrelse tar gärna emot inspel på remissen av SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Välkommen att höra av dig till någon i styrelsen senast den 31 maj:

Åsa Hedberg Rundgren
Jofen Kihlström
Mats Eriksson
Liv Mannberg
Annika Nordström 
Susanne Holmsten
Anna-Karin Bergman

Publicerad 2019-04-12

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord