SBU söker projektledare med kunskap inom socialtjänst respektive LSS-verksamhet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) söker efter två projektledare:


Projektledare med kunskap inom socialtjänst

Avdelningen för Utvärdering och vetenskapliga kunskapsluckor söker en projektledare med inriktning mot Socialtjänstens verksamheter för att möta SBU:s breddade uppdrag avseende insatser inom SoL och LSS. Vid avdelningen finns projektledare som arbetar med utvärderingsrapporter samt tre funktioner som är myndighetsövergripande: hälsoekonomi, brukarsamverkan och vetenskapliga kunskapsluckor. I de olika projekten arbetar projektledarna i samverkan med informationsspecialister, hälsoekonomer och administratörer. Till stöd för sitt arbete har projektledaren hjälp av sina kollegor, sakkunniga samt olika stödfunktioner som till exempel; en intern kvalitetsgrupp, metodgrupp, statistikgrupp och två vetenskapliga råd. 

Tjänsten vänder sig till dig som redan arbetar inom området och som vill bidra till förändring för socialtjänstens klienter och brukare. Arbetet genomförs i nära samarbete med forskarvärlden, brukare och myndigheter. Arbetsuppgifterna omfattar att leda översiktsarbete tillsammans med externa sakkunniga och brukare/klienter. Utöver litteraturöversikten genomförs också en praxisundersökning liksom en ekonomisk och etisk analys.

Läs mer


Projektledare med kunskap inom LSS-verksamhet

Avdelningen för Utvärdering och vetenskapliga kunskapsluckor söker en projektledare med inriktning inom LSS-verksamheter för att möta SBU:s breddade uppdrag avseende insatser inom Socialtjänst och LSS-området. Vid avdelningen finns projektledare som arbetar med utvärderingsrapporter samt tre funktioner som är myndighetsövergripande: hälsoekonomi, brukarsamverkan och vetenskapliga kunskapsluckor. I de olika projekten arbetar projektledarna i samverkan med informationsspecialister, hälsoekonomer och administratörer. Till stöd för sitt arbete har projektledaren hjälp av sina kollegor, sakkunniga samt olika stödfunktioner som till exempel; en intern kvalitetsgrupp, metodgrupp, statistikgrupp och två vetenskapliga råd.

Tjänsten vänder sig till dig som redan arbetar inom området och som vill bidra till förändring för LSS-områdets klienter och brukare. Arbetet genomförs i nära samarbete med forskarvärlden, brukare och myndigheter. Arbetsuppgifterna omfattar att leda översiktsarbete tillsammans med externa sakkunniga och brukare/klienter. Utöver litteraturöversikten genomförs också en praxisundersökning liksom en ekonomisk och etisk analys. 

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2017-02-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord