Sökes: FoU-miljöer som vill visa sitt arbete med förebyggande arbete på konferens inför kommande socialtjänstlag

Hej FoU Välfärdsmedlemmar!

På årsmötet i början på september berättade jag att vi har inlett ett samarbete med akademikerförbundet SSR kring ett samarrangemang av en gemensam konferens inför kommande socialtjänstlag. Arbetsnamnet är "”Organisation, profession och det sociala arbetet i en reviderad socialtjänstlag” och planeras till jan/feb nästa år i Stockholm.

SSR håller i huvudplaneringen och anlitar lämpliga forskare till föreläsningarna. Mycket av konferensen baseras på interaktivt arbete och workshops. Ett genomgående tema kommer att vara förebyggande arbete. FoU Välfärd har möjligheten att "visa upp" tre olika FoU-miljöers arbete med förebyggande arbete á 15 minuter vardera. 

Välkomna att höra av er till undertecknad om ni känner att ni har några arbeten som ni kan tänka er att presentera!


Marie Ernestad

Ledamot i Föreningen FoU Välfärds styrelsePublicerad 2016-09-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord