Sökes: Universitetslektor i socialt arbete med uppdrag som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, medicinsk teknik, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU Sjuhärad ägs av kommunerna i Sjuhärad samt Högskolan i Borås som också förvaltar enheten. Verksamheten vid FoUS är ett stöd för huvudmännens arbete med välfärdens utmaningar framförallt inom det sociala området.

Till akademin för vård, arbetsliv och välfärd söker vi nu en universitetslektior i socialt arbete med uppdrag som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd.

Arbetsbeskrivning
Anställningen innefattar ett uppdrag som verksamhetschef för FoUS, med ansvar för att verksamheten utvecklas i enlighet med verksamhetsprogram, avtal och enligt styrgruppens beslut. Vidare ingår det budget- och personalansvar för medarbetare vid FoUS samt arbetsmiljöansvar enligt Högskolans uppgiftsfördelning. Rollen som verksamhetschef innebär möjligheter för och förväntningar om att initiera och stimulera forskning inom FoU Sjuhärad Välfärds uppdrag i samverkan med de nätverk som finns mellan olika forskningsintressenter i området. En viktig del i detta är att utveckla och stimulera forskning i samverkan mellan professioner och skilda vetenskapliga discipliner. Du kommer att få ta dig an utmaningar inom tvärprofessionella och kunskapsintensiva verksamheter. En viktig uppgift för dig som verksamhetschef är att i olika sammanhang företräda FoUS och sprida kunskap om verksamhetens inriktning, pågående forsknings- och utvecklingsarbeten och framkomna resultat. I rollen som verksamhetschef förväntas du också bedriva egen forskning, främst genom handledning, och ansvara för den vetenskapliga kvaliteten i FoU-projekt.

I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår det undervisning och forskning, samt administration inom program och kurser på grund- och avancerad nivå. Flera av akademins program och kurser bedrivs med flexibelt lärande. Du kommer att ingå i ett/eller flera lärarlag och förväntas aktivt bidra till ämnets fortsatta utveckling. Vid akademin finns flera olika forskargrupper där du förväntas ingå i en grupp och delta i seminarier mm. I anställningen ingår tid för egen forskning och kompetensutveckling. 

Kvalifikationer
För anställningen krävs avlagd doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt visad pedagogisk skicklighet. Det krävs chefserfarenhet där budget-, personal- och verksamhetsansvar har ingått. Vidare har du erfarenheter av och uppvisad god förmåga att utarbeta och handleda forskningsarbete och större utvecklingsprojekt. Därutöver har du goda ledaregenskaper såsom att vara tydlig, lyhörd och förtroendeingivande samt förmåga att inspirera andra och kommunikativt företräda verksamheten. För att lyckas i anställningen krävs initiativförmåga, dokumenterad god samarbetsförmåga samt goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift. Därtill krävs det att du har kunskap om och förtrogenhet med socialtjänstfrågor.

Meriterande är bred kunskap om och erfarenhet av olika metoder för praxisnära forskning och erfarenhet av ledningsarbete i kunskapsorganisationer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av undervisning och skilda undervisningsformer inklusive flexibelt lärande vid högskola/universitet. Vidare är det meriterande med erfarenhet av internationellt arbete inom utbildning, forskning och samverkan.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För en tillsvidareanställning vid högskolan krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller motsvarande kunskaper. Kursen kan läsas inom ramen för anställningen under de första två anställningsåren.

Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Läs mer

Publicerad 2016-11-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord