Spelmissbruk*Förbättringsverkstad*Arbetstyngd bland socialsekreterare*Läs mer i nyhetsbrevet från FoU i Väst/GR!

Rubrikerna i nyhetsbrevet:

 • Nytt från 1 januari: Missbruk av spel om pengar
 • Starta det nya året med att göra saker bättre! Anmäl dig till vår Förbättringsverkstad!
 • "Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige"
 • Toleransprojektet uppskattas av elever och professionen i Göteborgs Stad – men väcker också frågor
 • Kartläggning av socialtjänstens behov av kunskapsstöd
 • Hur fungerar den vård som svårt sjuka och döende patienter får i sitt hem?
 • Hur stor arbetsbelastning kan en socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete?
 • Dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas
 • Välbesökt mässa visar på stort behov av och intresse för välfärdsteknik i Göteborgsregionen
 • Nya GRannar i 10 GR-kommuner
 • Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt
 • Varför resulterar insatser som ska främja entreprenörskap i att fler män än kvinnor blir företagare?
 • Autism och psykisk ohälsa hos vuxna
 • Social innovation i samhällsplaneringen ska motverka boendesegregation
 • Konferensrapporter: Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning, Att kommunicera med personer med demenssjukdom, Samsjuklighet – varför gör vi inte det vi vet?, Mötesplats IFO och Mötesplats Funktionshinder
 • Vi söker folk! GR anställer kommunikatör och planeringsledare med inriktning på hälso- och sjukvård
 • Lär dig något nytt nästa år! Välj bland vinterns och vårens kurser.
Läs nyhetsbrevet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Publicerad 2017-12-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord