"Träffpunkters betydelse för äldres hälsa" är en av rubrikerna i FoU i Västs nyhetsbrev.

Fler rubriker:

 • Gängforskare från hela världen möts i Göteborg
 • Kommuner vill bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub
 • Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015
 • Toleransprojektet/Kungälvsmodellen
 • Konsten att hänga i luften så länge som möjligt
 • Utvärdering av intraprenader som driftsform
 • "Dom fixade ju detta jobb till mig!"
 • Organisering av aktiveringsinsatser
 • Förbättringsverkstad - en utbildning för dig som arbetar med verksamhetsutveckling
 • Klaraverksamheten - skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar och gemensamma mål för barn i risk i skola och hem
 • Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet?
 • Disputationsdags!
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
 • Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre - möta och bemöta
 • Barn med medfödda skador av alkohol
 • Höstens kurser, konferenser, seminarier och utbildningar
Läs nyhetsbrevet här
Publicerad 2016-06-29

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord