Trubbiga kvalitetsmått & praktiskt och teoretisk förbättringsarbete. Det är två av rubrikerna i FoU i Västs nyhetsbrev.

Rubriker i oktober månads nyhetsbrev från FoU i Väst/GR:

 • Kunskapscafé kring studie om undvikbar slutenvård och återinskrivningar på sjukhus
 • Praktiskt och teoretiskt stöd i förbättringsarbete
 • Grundutbildning i unikt föräldrautbildningsprogram
 • Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården
 • Presentation av statlig utredning: En förbättrad bostadssituation för äldre
 • Tre nya projekt med fokus på äldre och förebyggande arbete
 • Öppna jämförelser bland kommunerna i regionen – nya rapporter
 • Implementering av evidensbaserade metoder svårt men möjligt!
 • Kunskapsstyrning i äldreomsorg – implementering av och samarbete kring evidensbaserad praktik
 • Att göra skillnad – utvärdering av mobila fältteamets roll och betydelse
 • Studiecirkelmaterial om palliativ vård och omsorg – NYTRYCK!
 • Förändring, förbättring, lärande. NYTRYCK av handbok för dig som är intresserad av förbättringsarbete och nyfiken på genombrottsmetoden.
 • Att tänka nytt inom ramen för det gamla – utvärdering av projektet Unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa
 • Följ oss på Twitter! Vår planeringsledare Linda Macke twittrar om äldreområdet.
 • Kalender med en mängd kurser, seminarier, utbildningar och konferenser

Läs nyhetsbrevet här

Publicerad 2015-10-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord