Uppsala: Vi söker en FoU-chef som vill leda i utveckling

Vid årsskiftet bildas Region Uppsala när Regionförbundet Uppsala län och Landstinget i Uppsala län fusioneras. Detta innebär att FoU-stöd organiseras till FoU-avdelningen vid Hälsa och habilitering (HoH) i Uppsala. FoU-avdelningen vid HoH kommer således framöver att även erbjuda stöd i FoU-frågor som rör kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

FoU-avdelningen befinner sig i ett spännande och expansivt skede. Den 1 januari 2017 bildar landstinget Region Uppsala. FoU-avdelningen kommer då att erbjuda stöd i FoU-frågor inte bara åt förvaltningens egna verksamheter och åt samlad i primärvård, utan även åt kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Som FoU-chef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningsdirektören. Du har ansvar för FoU-avdelningens personal, budget och verksamhet.

Arbetsuppgifter:
• verkställa uppdrag till Hälsa och habiliterings förvaltningsledning och till tjänstemannaledning för en gemensam nämnd för kunskapsstyrning av socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
• leda Hälsa och habiliterings uppdrag att erbjuda stöd för FoU-frågor åt förvaltningens egna verksamheter, åt samlad primärvård och åt kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
• vara en chef och tydlig ledare som skapar delaktighet och engagemang för avdelningens medarbetare
• upprätta förslag till FoU-budget
• representera Hälsa och habilitering i regionens FoU-arbete och andra officiella sammanhang
• delta i FoU-samarbete med andra regioner och relevanta verksamheter kring de FoU-frågor avdelningen erbjuder stöd för
• ha kontakter och samarbete med universitet och högskolor
• bevaka utlysningar av forskningsmedel och bistå anställda inför ansökningar om forsknings/projektmedel och etikansökningar
• säkra att FoU-information sprids via för avdelningens målgrupper relevanta kanaler

Läs mer

Publicerad 2016-12-19

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord