Utvärdering av äldremottagningar. Det och mycket annat kan du läsa om i senaste nyhetsbrevet från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Fler rubriker i nyhetsbrevet:

  • Hösten är här med nya aktiviteter
  • Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län
  • Beohvet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende
  • Äldreomsorgens debutanter
  • Samhället och äldre - öppna föreläsningar
Läs Äldrecentrums nyhetsbrev
Publicerad 2018-08-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord