Utvecklingsprojekt som rinner ut i sanden - känns det igen? Läs mer i NestorNytt!

NestorNytt ges ut av Nestor FoU-Center. I det här numret av NestorNytt kan du läsa om följande:

  • Nu har Nacka lokal rutin för samordnad individuell plan (SIP)
  • Därför ska du komma till höstens FoU-café om våld i nära relationer
  • Webbutbildning för nya biståndshandläggare
  • Om IBIC: "Det tar år innan det nya blir det normala"
  • Utvecklingsprojekt som rinner ut i sanden - känns det igen?
  • Tre frågor till...
  • Kalendarium
Läs NestorNytt
Publicerad 2017-09-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord