Viktiga datum inför Föreningen FoU Välfärds konferens! Vi vill ha ditt abstract senast den 15 maj och anmälan till konferensen senast den 24 maj.

 

2019 äger konferensen rum den 11–13 september i Stockholm.

 

Call for abstracts

Konferensen erbjuder seminariepass med möjlighet att presentera aktuella FoU-arbeten, forskningsresultat, utvecklingsarbeten, projekt- och samverkansidéer utifrån följande fyra teman:

 • Vad är FoU idag – och vart är vi på väg?
 • Praktikbaserad kunskap, kunskapsbaserad praktik – hur hänger det ihop?
 • Vilken position tar FoU i kunskapssverige?
 • När behövs FoU? Hur blir FoU värdeskapande? Med vem? För vem?


Välkommen att inkomma med ditt förslag på presentation, utifrån något av nedanstående inriktningar:

 • Effekter av interventioner
 • Metoder för att utreda individers behov av insatser
 • Socialtjänstens förebyggande och tidiga insatser
 • Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
 • Sammanhållna insatskedjor och samverkan
 • Brukarmedverkan/delaktighet
 • Digitalisering och välfärdsteknik
 • Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

 

Viktiga datum

 • Sista dag att lämna in abstracts: 15 maj
 • Sista dag att anmäla sig till konferensen: 24 maj

 

Information & anmälan

Publicerad 2019-04-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord