Vill du hålla en presentation på Föreningen FoU Välfärds konferens 2018?

FoU i Sörmland bjuder in till FoU Välfärds konferens år 2018. Konferensen äger rum i Eskilstuna den 18–20 september.

Årets tema är delaktighet i välfärden, en utmaning för oss alla på olika sätt.

VILL DU HÅLLA EN PRESENTATION?

Vill du hålla en presentation inom temat delaktighet i välfärden, utifrån individperspektiv, verksamhetsperspektiv, personalperspektiv eller FoU-perspektiv? Skicka då in ert abstract senast den 19 mars!


Läs mer (flyer)


AKTUELL INFORMATION OM KONFERENSEN

Senaste nytt om konferensen hittar du på FoU i Sörmlands webbplats.

Publicerad 2018-02-06

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord