"Webbinstruktion för er som vill jobba kring äldre & alkohol". Läs mer i NestorNytt.

Nyheter i december månads NestorNytt:

  • Haninge äldreomsorg stärker arbetet kring måltider och aptit
  • Webbinstruktion för er som vill jobba kring äldre & alkohol
  • Självbestämmande och meningsfullhet på årets Nestordag
  • Webbutbildning för biståndshandläggare till sommaren
  • Nykvars äldreomsorg i gång...
  • Samarbete vässas kring gemensam nämnare - Webcare
Läs NestorNytt
Publicerad 2016-12-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord