Nyhetsbrev från Stiftelsen Äldrecentrum. Läs bl.a. om den nya handboken Reflektion som arbetsutveckling

Fler rubriker i nyhetsbrevet:

  • Hur kan hemtjänst utvecklas? Lär av Skönsmon
  • Utbildning: Kontaktmannaskap och social dokumentation - för dig med svenska som andraspråk
  • Utbildning om våld mot äldre i nära relationer
  • Höstens program för "Äldre och åldrande"
  • Program för "Samhället och de äldre" hösten 2015
  • Utbildningar om mat och måltider
  • Slutkonferens för det europeiska språkprojektet TDAR
  • Seminarium: Vi blir också äldre - livsvillkor för personer med utvecklingsstörning
  • Äldrecentrum medverkar på Kvalitetsmässan

Läs nyhetsbrevet här

Publicerad 2015-08-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord