Årsmöte

Årsmöte sammankallas minst en gång per år. Motion som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda minst en månad (30 dagar) före årsmötet.
Styrelsen skickar ut kallelse till samtliga medlemmar senast en månad före mötet.
Vanligen sammankallas årsmötet i samband med den årliga FoU-konferensen.

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord