Syfte och uppgifter

Föreningens syfte och uppgifter är att
  • förbereda en årlig rikstäckande FoU-konferens
  • att stimulera medlemmar att deltaga i det offentliga samtalet om behov av lokala FoU-resurser
  • att understödja bildandet av nätverk för samarbete och erfarenhetsutbyte
  • att vara talesman för FoU-miljöer när staten eller andra riksorgan vill ha en dialog med FoU-miljöerna

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord