Platsannons: verksamhetschef till FoU Nordost

I januari 2015 sker en sammanslagning av FoU Nordost och FoU Seniorium som i framtiden kommer att gå under namnet FoU Nordost. Den nya organisationen söker en chef som ska ansvara för nya FoU Nordosts uppdrag, att arbeta med omvärldsbevakning av forskning och utveckling inom områdena socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg samt hälso och sjukvård för äldre.

Arbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv och ska mynna ut i vad aktuell forskning och nya rön inom verksamhetsområdena kan bidra till i berörda verksamheter ute i de delägande kommunerna.

Läs mer

Publicerad 2014-10-14

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord