Protokoll från Föreningen FoU Välfärds styrelsemöte den 4 april 2016

Följande frågor behandlades av styrelsen vid det här mötet:

 • Uppföljning av dialogkonferensen
 • Om debattartiklar
 • Rapport från mötet om "akademiska socialkontor"
 • FoU Välfärds konferens 2016
 • FoU Välfärds konferenser 2017 och 2018
 • Förberedelser inför möte med NSK-S
 • Möte med NSK-S
 • Bemanning av NSK-S-platser
 • FoU Välfärds ekonomi
 • Project place - något för FoU Välfärd?
 • Arbetsgrupper för  att arbeta med för föreningen angelägna frågor
 • Konferens till hösten 2016 i samarbete med SSR på temat "organisation, profession och det sociala arbetet i en reviderad socialtjänstlag"
Läs protokollet här
Publicerad 2016-04-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord