Psykiatrins dag, palliativa rådets utbildningar, länsdialog för missbruk och beroende, alkoholprevention & fyra avsnitt av FoU-podden. Läs mer i FoUiS-Nytt!

FoUiS-Nytt ges ut av FoU i Sörmland. Här är rubrikerna i detta nummer av nyhetsbrevet:

 • Kan vi hjälpa till?
 • Barnkonventionen blir lag - är det fake news?
 • Känner du någon som vill berätta om sina erfarenheter från möten med socialtjänsten eller vård och omsorg? 
 • Palliativa rådets utbildningseftermiddagar
 • Ta dig från tanke till handling - Psykiatrins dag 2019
 • Digitalisering + IFO = Sant?
 • Vi söker forskningspersoner?
 • Förlängd tid för DiAS - Digital alkoholprevention
 • Missbruk och beroende - metodutbildningar
 • Länsdialog med workshop - nya handlingsplanen
 • Anhöriga - så viktiga!
Läs FoUiS-Nytt
Publicerad 2019-11-29

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord