Samverkan för ökad integration och bättre resultat i skolan. Läs mer i FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev.

Du hittar FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev här.

Publicerad 2014-06-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord