Skarpt läge LUS:en. Läs mer i FoUÄNDRING PÅGÅR från FOU nu.

I nyhetsbrevet kan du också läsa om följande:

  • Rapporter visar vägen framåt: Psykisk hälsa äldre
  • Mer utveckling och forskning tillsammans med vård och omsorg
  • Ny forskning om sammanhållen vård och omsorg
  • Bilder av ökad självständighet
Läs FoUÄNDRING PÅGÅR
Publicerad 2018-11-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord