Socialstyrelsen efterlyser exempel från olika verksamheter på hur man har implementerat evidensbaserad praktik

Socialstyrelsen planerar för en fortbildning i evidensbaserad praktik tillsammans med SBU och SKL. Fortbildningen kommer att vara i seminarieform om 5 tillfällen under hösten -16 och våren -17.

En liknande utbildning genomfördes under 2014 och i utvärderingen från den framkom att det skulle vara önskvärt med praktiska exempel från olika verksamheter på hur man har gått tillväga för att implementera evidensbaserad praktik (EBP).

Därför vill Socialstyrelsen nu bjuda in några företrädare från verksamheter som berättar om deras arbete. De områden man tänker på i första hand är systematisk uppföljning och hur man värderar kunskapers tillförlitlighet.

Har du tips på sådana verksamheter? Välkommen att kontakta Peter Lindqvist, se kontaktuppgifter nedan.

 

Kontakt 

Peter Lindqvist
Utredare, Socialstyrelsen

 

Publicerad 2016-04-26

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord