Sökes: utvecklingsledare inom vård och omsorg om äldre

Förvaltning Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i Örebroregionen. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, trafik och samhällsplanering.

Förvaltningen består av ca 300 medarbetare. Verksamheten inom område välfärd och folkhälsa stödjer samverkan i regionen; kommunerna emellan och mellan kommunerna, regionen och andra aktörer.  

Arbetsformerna är nätverk, arbetsgrupper och projekt både på politiker- och tjänstemannanivå. Inom området forskning och utveckling bedrivs omfattande omvärldsbevakning av aktuell forskning och metodutveckling. Som en del av detta arbete genomförs seminarier och konferenser.


Arbetsuppgifter:

Som utvecklingsledare ska du:

  • Bidra till regional utveckling inom äldreområdet i samverkan med länets kommuner, regionen, civila samhället, universitetet m fl
  • Bidra till förbättringsarbete och kunskapsbildning/utvecklingen inom äldreområdet
  • Stödja kommunerna i deras utvecklings- och kvalitetsarbete
  • Handleda och ge metod- och utvärderingsstöd
  • Driva strategiska nätverk inom äldreområdet

Du kommer att arbeta i team med forskningsledare, utvecklingsledare och projektanställda inom område välfärd och folkhälsa.


Kvalifikationer:

Du har lämplig högskoleutbildning med påbyggnadsbildning, t.ex. magisterutbildning eller annan utbildning och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och/eller socialt arbete inom äldreområdet. Du har dessutom erfarenhet av och förmåga att leda utvecklings- och utredningsarbete.

Du är som person självständig, ansvarstagande, har lätt att samarbeta och hög arbetskapacitet.

Du ska ha lätt att uttrycka dig både i tal och i skrift.


Anställningsform:
Heltid, tillsvidareanställning.


Läs mer

Publicerad 2016-02-02

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord