Styrelsebrev november 2014 från FoU Välfärds styrelse

Hej alla FoU kollegor!

Ännu en termin till ända. Många vittnar om en produktiv och samtidigt turbulent period i FoU världen.

En aktuell faktor som mer eller mindre påverkat FoU – miljöerna situation och position är förstås kommande förändringar i regeringens satsning på regionala stödstrukturer och en evidensbaserad praktik. Detta är dock bara ett exempel på hur verksamheter, inklusive FoU miljöer, ständigt påverkas av faktorer, händelser och trender i omvärlden. Oavsett vilka omvärldsfaktorer vi talar om illustrerar det också den utmaning som FoU miljöerna stått och står inför nu och i framtiden. FoU miljöerna måste värna sin identitet och samtidigt vara en proaktiv aktör i förhållande till samhällets - och välfärdsorganisationernas förändringar. Detta är något vi FoU – kollegor diskuterar på möten, seminarier och inte minst på vår gemensamma konferens.

Frågor vi ställt oss på de senaste årsmötena med koppling till ovanstående är, på vilka sätt kan föreningen FoU Välfärd vara stöd för FoU – miljöerna i denna process och hur kan FoU Välfärd vara en plattform för att utveckla FoU verksamheten?

Som ett led i detta inbjuder styrelsen FoU Välfärds medlemmar till seminarium i Stockholm den 16 februari, kl 09.30 – 16.00 för dialog om gemensamma angelägenheter och utvecklingsmöjligheter. Styrelsen har beslutat att använda en del av föreningens ekonomiska medel för att kunna stå för lokal, lunch och fika.

Se separat inbjudan och hoppas ni kan vara med!

Vi vill också redan nu slå ett slag för 2015 års FoU Välfärdskonferens som går av stapeln i Karlstad med FoU Välfärd Värmland som arrangör. Konferensdagar är 2 – 4 september och planeringen är i full gång. Boka in dagarna redan nu!

Vi vill också önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen FoU Välfärd genom Mats Eriksson

Publicerad 2014-12-05

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord