Två nya innovationsprojekt. Läs mer i FoUiS-Nytt.

FoUiS-Nytt ges ut av FoU i Sörmland. 

Läs FoUiS-Nytt

Publicerad 2017-06-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord