Vad vågar vi prata om? Ett metodmaterial för samtal med ensamkommande barn och unga.

FoU Södertörn har tagit fram ett stödmaterial för samtal som vänder sig till professionella som arbetar med ensamkommande barn och unga. Här får du hjälp, tips och konkreta exempel på hur du kan hålla sådana samtal.

FoU Södertörn har studerat och bedrivit utvecklingsarbete i frågor kopplade till ensamkommandes livssituation sedan 2009. Inom ramen för forskningsprojektet Ensamkommande barn – studier av barns/ungdomars bakgrund, ankomsttid och framtid i Sverige, har de studerat socialtjänstens arbete med målgruppen över tid, genomfört en longitudinell intervjustudie med ensamkommande barn under deras första år i Sverige samt studerat det sociala livet på HVB-institutioner som riktar sig just till ensamkommande ungdomar.

Som fristående fortsättning av nämnda forskningsprojekt kommer att följa en studie om ensamkommandes vuxenblivande.

Sedan 2015 genomför de också en återkommande utbildningssatsning som vänder sig till familjehem som tar emot ensamkommande. Ovanstående metodmaterial bygger på denna kunskap.

Läs mer

Publicerad 2018-11-26

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord