Fortfarande möjligt att anmäla sig till FoU Välfärds konferens i Karlstad den 3-4 september 2015!

Passa på, det finns några platser kvar! Så länge anmälningslänken fungerar finns det platser kvar, när den stängs betyder det att konferensen är full.

Intresseföreningen FoU Välfärds årliga konferens 2015 går av stapeln i Karlstad med FoU Välfärd Värmland som värd. I år har konferensen ”välfärd” som tema. Ambitionen med konferensen är att lyfta blicken och betrakta välfärd från olika perspektiv, samt försöka belysa hur vi med utgångspunkt i välfärdspolitik och samhällsförändringar i vår samtid kan förstå framtiden.

Konferensen är indelad i fyra teman:

-Välfärden i ett historiskt perspektiv
-Välfärden i ett globalt perspektiv
-Välfärden i ett nationellt och regionalt perspektiv
-Välfärden i ett framtidsperspektiv

För de som vill presentera sin verksamhet och sina projekt, finns möjlighet att boka bokbord och/eller ställa upp rollups/posters.

Konferensen riktar sig till medarbetare inom FoU-verksamheter men även till politiker, tjänstemän och andra med intresse för välfärdsfrågor.

Konferensen äger rum den 3-4 september 2015 på BEST WESTERN Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad.

Den årliga konferensen är ett viktigt forum för kunskapsförmedling, dialog och erfarenhetsutbyte. Vår tanke är att vi i år tillsammans skall ge oss ut på spaning, för att om möjligt, förstå de utmaningar som vi står inför i våravälfärdsverksamheter.

Vi hoppas att årets konferens blir en stimulerande mötesplats, att ni tar del av det ”värmländska” och kommer att trivas i Karlstad.

Väl mött i Karlstad!

 

Läs mer

Publicerad 2015-06-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord