Värmland: Sex mot ersättning - hur ser det ut i Värmland? Dialogseminarier.

FoU Välfärd Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland bjuder in till dialogseminarier med utgångspunkt från Socialstyrelsens utbildningspaket kring sex mot ersättning och för att sprida kunskap om hur det ser ut i Värmland.

DIALOGSEMINARIERNA GES VID FYRA TILLFÄLLEN:

3 April 2019 kl. 13.00-16.00 Samlingssalen, Centralsjukhuset i Karlstad

4 April 2019 kl. 13.00-16.00 Hörsalen, Arvika Näringslivscentrum

9 April 2019 kl. 13.00-16.00 Aulan, Frykenskolan Torsby

10 April 2019 kl. 13.00-16.00 Rotundan, Kristinehamns Conference Centre 

Läs mer

Publicerad 2019-04-03