Vinnova beviljar medel till nytt projekt i Helsingborg/Landskrona: Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet

Forskarna Ulrika Westrup och Katja Lindqvist vid Institutionen för Service Management, Lunds universitet, har fått närmare 2 miljoner kr från Vinnova för sitt forskningsprojekt ”Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet”.

I projektet ingår även fem projektparter från Helsingborgs stad och Lanskrona stad:

  • FoU Helsingborg, Helsingborgs stad
  • PArT, Helsingborgs stad och Landskrona stad
  • Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad,
  • Socialförvaltningen, Helsingborgs stad
  • Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona stad

Projektet tar sin utgångspunkt i två under 2016 påbörjade utvecklingsarbeten i Helsingborgs stad och Landskrona stad som leds av FoU Helsingborg respektive PArT och som har som mål att stödja två olika växande grupper av utsatta barn i kommunerna: unga ensamkommande flyktingbarn som är analfabeter respektive barn som aktualiserats av socialtjänsten.

Syfte och frågeställning

Syftet med projektet är att genom nära samarbete mellan forskare, strategiska utvecklare, berörda chefer på olika nivåer och politisk ledning i kommuner utveckla strukturer och förutsättningar som möjliggör hållbar tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet för utsatta barn.

Den frågeställning som projektet avser att besvara är: hur kan akutdriven verksamhet för utsatta barn ledas och organiseras på ett sätt som säkrar långsiktigt hållbar innovation och integrering av centrala aktörer?

För mer information om forskningsprojektet kontakta Annika Nilsson, projektledare FoU Helsingborg.

Läs mer

Publicerad 2016-10-11

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord